Bryggplatser

 
Varvet 25 bryggplatser med Y-bommar till uthyrning. Bryggan ligger väl skyddat från vindar från syd och väst.
På bryggans östra sida finns platser med 6,5 meters Y-bommar.
På västra sidan finns platser med 5 meters Y-bommar
El och vatten finns tillgängligt på bryggan.

På grund av hyresavtal mellan Saltö Varv AB och Carlscrona Veteranbåtar kommer vi inte erbjuda några bryggplatser.
 
Vill du fortfarande ha kvar din båt vid bryggan eller är intresserad av en plats kan du kontakta CVB. De kommer eventuellt ha extra platser för uthyrning.