Bryggplatser

 
Vi har 25 bryggplatser med Y-bommar till uthyrning. Bryggan ligger väl skyddat från vindar från syd och väst.
På bryggans östra sida finns platser med 6,5 meters Y-bommar.
På västra sidan finns platser med 5 meters Y-bommar
El och vatten finns tillgängligt på bryggan.

Pris Y-bomsplats per säsong: 11,50 kr/cm inkl moms.
För beräkning av båtplatsens bredd lägg till 30 cm på båtens bredd för att få plats med fendrar.

Vi har för närvarande (2019) en ledig bryggplats på den östra sidan av bryggan, bredd 3,00 meter
 
Vi har flera lediga bryggplatser på den västra sidan av bryggan.
Lämpliga båtar på västra sidan är styrpulpet eller mindre DC/HT-båt.

Kontakta Mats Tillmar, för mer information.
Mobil: 0709 - 284 132
E-post: mats.tillmar@saltovarv.se