Bryggplatser

 
Vi har 25 bryggplatser med Y-bommar till uthyrning. Bryggan ligger väl skyddat från vindar från syd och väst.
På bryggans östra sida finns platser med 6,5 meters Y-bommar.
På västra sidan finns platser med 5 meters Y-bommar
El och vatten finns tillgängligt på bryggan.

Pris Y-bomsplats per säsong: 11,50 kr/cm inkl moms.
För beräkning av båtplatsens bredd lägg till 30 cm på båtens bredd för att få plats med fendrar.

Bryggplatserna under säsongen 2021 kommer att kunna nyttjas av befintliga kunder efter betalning av utskickad faktura. I grunden kommer priserna att vara oförändrade i jämförelse med 2020 förutom några smärre justeringar. Fakturor kommer att skickas ut inom kort till de kunder som vi tror vill ha kvar sina platser. Efter att sista betalningsdag har passerat förbehåller sig varvet rätten att hyra ut platsen till annan kund. Förväntar du dig en faktura men inte fått någon kan du maila nedanstående adress. 
 
Vi har för närvarande (2021) flera lediga bryggplatser på båda sidor av bryggan, bredd mellan 2,10 - 4,10 meter
 
Kontakta Saltö Varv för mer information.

 
 
Från och med 2022-01-01 kommer Carlscrona Veteranbåtar att ta över administrationen av bryggan. Kontakta CVB för mer information om tillgång till plats.